Catharina Badra Nawangpalupi, S.T., M.Eng.Sc., MTD.,Ph.D.

NIK 19970782
Jabatan Fungsional Lektor
Pusat Studi
Manufaktur
e-mail katrin@unpar.ac.id

MATA KULIAH YANG DIBINA

  1. Ekologi Industri
  2. Perancangan Produk
  3. Perancangan Tata Letak Fasilitas
  4. Komunikasi Profesional
  5. Technopreneurship
  6. Perancangan Sistem Teknik Industri

PUBLIKASI